DUYURU

7 TEMMUZ 2008 TARİHİNDE PSİKO TEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZİMİZ FAALİYETE GEÇMİŞTİR !!!

SRC NEDİR?

SRC(SÜRÜCÜ) kelimesinin kısaltılmasıdır. Taşımacılık işi ile uğraşan sürücülere verilecek belge.

ÜDY NEDİR?

Üst Düzey Yöneticilere verilecek belge.

ODY NEDİR?

Orta Düzey Yöneticilere verilecek belge.

DUYURU

8 şubat 2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına uyum amacıyla 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun da yapılan son değişiklerle bu defa şehir içi yük ve yolcu taşımacılığı yapacaklar içinde "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu getirildi.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere; Bakanlığımızca 2014 yılı içerisinde yapılması planlanan Mesleki Yeterlilik Sınav takvimi daha önce yayımlanmıştı.

 2014 Yılı içindeki Mesleki Yeterlilik Sınavları doğrudan Bakanlığımızca gerçekleştirileceğinden sınav başvuru başlangıç tarihleri ve 2014 Yılı içesinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınav ücreti yeniden belirlenmiştir. Sınavın doğrudan Bakanlığımızca yapılmasına bağlı olarak ilgili mevzuat gereğince sınav ücreti 32 TL'dir.

Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halk Bankası Necatibey Şubesi nezdindeki TR88 0001 2009 3860 0005 0000 47 İban numaralı Hesaba yatırılacaktır. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek Mesleki Yeterlilik Belgesi kart bedeli olan 15.00 TL ücretini de Halk Bankası Necatibey Şubesi nezdindeki aynı hesaba ödemeleri halinde kartları basılarak adreslerine  gönderilecektir.

 İlgililere duyurulur.

 SRC5 EĞİTİMİ VERİLMEYE BAŞLANMIŞTIR !!!

 

İLKOKUL VE ORTAOKUL MEZUNLARI MÜJDE !!!!!

 

İlkokul ve ortaokul mezunları artık SRC-1 ve SRC-2 Eğitimi Alabileceklerdir.

Kayıtlarımız başlamıştır….
 

   2014 yılı içerisinde 4 (dört) adet Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.


  2014 yılı içerisinde yapılacak olan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavı tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir. 

2014 YILI MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

SINAV TARİHİ

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

05 NİSAN 2014

10 ŞUBAT 2014

23 ŞUBAT 2014

28 HAZİRAN 2014

24 NİSAN 2014

11 MAYIS 2014

20 EYLÜL 2014

17 TEMMUZ 2014

03 AĞUSTOS 2014

20 ARALIK 2014

16 EKİM 2014

02 KASIM 2014

 

 SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİNİZ İLLER

       -ADANA                            -ERZURUM

                           -ANKARA                          -İSTANBUL (ANADOLU)

                          -ANTALYA                        -İSTANBUL (AVRUPA)

 - BOLU                              -İZMİR

      -BURSA                            -SAMSUN

-GAZİANTEP                     -SİVAS

       -DİYARBAKIR                    -TRABZON 

 

 BAŞKENT SRC Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezimiz Değerli hocalar nezaretinde Kaliteli eğitim vererek başarılarımızı en üst seviyede tutmayı amaçlamıştır. Yolcu, Eşya ve kargo taşımacılığı sırasında istenecek olan belgenin alınmadan yola çıkılması halinde, hem sürücüye, hem de şirkete para cezası uygulanmaktadır.

Amacımız sizlerin böyle bir olumsuzluk karşısında zarar görmemenizi sağlamak ve SRC belgenizi alabilmenizi sağlamaktır.

Kurumumuza yapılacak müracaatlarda; sürücü kursu ve psikoteknik muayene merkezine yönlendirmeler yapılarak talep sahiplerine kolaylıklar sağlanmaktadır.

 

 

 

DUYURU !!!

Daha önce sadece şehirlerarası ve şehir içi eşya/yük taşımacılığında çalışan şoförler ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında çalışan şoförlerin “ Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi” bulundurulmaları zorunlu iken, 8 Şubat 2008 tarih ve 26781tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına DairKanunla, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesine ; “Ayrıca, karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan şoförlerin, Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunludur” cümlesi eklenmek suretiyle, şehir içi yolcu taşımacılığında çalışan şoförler de bu kapsama dahil edilmiş ve böylelikle tüm ticari araç şoförlerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunlu hale getirilerek kapsam genişletilmiştir.

Bu nedenle, kapsama yeni dahil olan ve doğrudan (eğitimden ve sınavdan muaf olarak) Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkından faydalanmak için müracaat etmek isteyen şoförlerin bu haktan faydalanmalarını ve bu müracaatların incelenmesini, değerlendirilmesini ve mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenerek zamanında kendilerine teslim edilmesini teminen;

1) Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmenliği’nin Geçici 2 inci maddesine göre doğrudan (eğitimden ve sınavdan muaf olarak) veya Geçici 3 üncü maddesine göre eğitimden muaf, ancak sınavla Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen Üst Düzey Yöneticiler ve Orta Düzey Yöneticiler ile şoförler için belirlenen müracaat süresine 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle son verilmesi,

2) Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu ve eşya taşımalarında, 100km’ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımalarında, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiri içi yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan kamyonetlerde çalışan şoförler için; Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar bu kişilerden Mesleki Yeterlilik Belgesi aranmaması,

3) Bu Genelge’nin 2 inci maddesinde sayılanlar dışında kalan ticari araçları kullanan şoförlerden 01 Aralık 2008 tarihinden itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi aranması ve bu belgesi olmayan şoförler ve işletmeciler hakkında 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinin (k) bendine göre işlem yapılması

 


 

SRC TÜRÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

1

-

25.02.2006 TARİHİNDEN ÖNCE ALINMIŞ EN AZ 3 YILLIK C, D, E SINIFI EHLİYETİN FOTOKOPİSİ

2

-

NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

3

-

2 ADET FOTOĞRAF

4

-

KİMLİK ÜCRETİNİN YATIRILDIĞINI GÖSTERİR DEKONT

5

-

SRC 1, SRC 2,SRC 3, SRC 4 TÜRLERİNDEN HANGİSİNİ İSTEDİĞİNE DAİR DİLEKÇE

 

C,D,E SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNDEN HERHANGİ BİRİSİNE SAHİP OLMAYANLAR İSE(B SINIFI EHLİYETİ OLANLAR), SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALINMIŞ, ÇALIŞTIĞI İŞYERİ, ÜNVANI VE SÜRELERİNİN BELİRTİLDİĞİ YAZI, VEYA TÜRÜ EN AZ T2 OLAN TİCARİ TAŞIT KULLANMA BELGESİNDEN EN AZ BİRİNİ İBRAZ ETMEK ZORUNDADIRLAR.

SRC 1 (ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI)
SRC 2 (ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI)
SRC 3 (ULUSLARARASI EŞYA-YÜK TAŞIMACILIĞI)
SRC 4 (ŞEHİRLER ARASI EŞYA-YÜK TAŞIMACILIĞI)

25.02.2006 TARİHİNDEN ÖNCE EN AZ 3 YILLIK (EN AZ 24.02.2003 BAŞLANGIÇ TARİHLİ) C VEYA D SINIFLI EHLİYETE SAHİP OLANLAR, SRC2, SRC3, SRC4 BELGESİNDEN İSTEDİĞİNİ TALEP EDEBİLİRLER.

25.02.2006 TARİHİNDEN ÖNCE EN AZ 3 YILLIK(EN AZ 24.02.2003 BAŞLANGIÇ TARİHLİ) E SINIFLI EHLİYETE SAHİP OLANLAR,
SRC1, SRC2, SRC3, SRC4
BELGELERİNDEN İSTEDİĞİNİ TALEP EDEBİLİRLER.

* SRC 1 BELGESİNİ ALANLAR SRC 2 BELGESİNİ ALMIŞ SAYILIRLAR
* SRC 3 BELGESİNİ ALANLAR SRC 4 BELGESİNİ ALMIŞ SAYILIRLAR

31.12.2006 TARİHİNDEN ÖNCE BAŞVURUDA BULUNAN VE HERHANGİ BİR NEDENLE SRC BELGESİ HAK EDEMEYENLER YUKARIDAKİ YENİ ŞARTLARI SAĞLIYORSA, YENİ EVRAKLARI İLE TEKRAR BAŞVURU YAPABİLİRLER.

YUKARIDAKİ ŞARTLARI HİÇBİR ŞEKİLDE SAĞLAYAMAYAN KİŞİLER SRC BELGESİ ALABİLMEK İÇİN "EĞİTİM" ALMAK DURUMUNDADIR.

 

 
 

 

 

İletiyi Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır . URL'sine, bu web sitesi hakkındaki soru veya yorumlarınızla birlikte gönderin

Daha Fazla Bilgi İçin: Baskent SRC Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi Karanfil Sok. No:12 Kat:4 Daire:13 Kızılay - ANKARA Tel: 0312 430 42 20
Faks: 430 85 02 Internet:: www.baskentsrc.com.tr

 

 

 

 

 

 

Devamını oku...
 
RESMİ GAZETE Sayı : 26781

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


Kanun No. 5728 Kabul Tarihi: 23/1/2008


MADDE 516-
10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.


“Ayrıca, karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan şoförlerin, sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunludur.”

Devamını oku...
 

.:Başkent Src Kursu:. .:Başkent Src Kursu:. - Ana Sayfa

ADRES
Karanfil Sokak
No: 12 Kat 4
 Daire 13

Çankaya/ANKARA

TELEFON
(0312) 430 42 20

FAKS
(0312) 430 85 02

E-MAİL
Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

SRC Belgesi hakkında ne kadar bilginiz var?
 
Ziyaretçi28771