NEDEN SRC?

SRC, ÜDY, ODY Belgelerini Almak Niçin Gereklidir

 

ORTA DÜZEY VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN;

 

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri kapsamında, yönetim kurulu başkanları, üyeleri, şahıs firması sahipleri, genel müdürler, genel koordinatörler, idari amirler, finans-muhasebe müdürleri, personel müdürleri, uzmanlar, şefler, operasyon sorumluları, operatör vs ile sürücüler. Taşımacılık sektöründeki herkes, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak zorundadır. Yetki belgenizin türüne göre, yukarıdaki kişilerden belgeye tabi olanların ilgili belgelere haiz olmamaları halinde, firmalar kesinlikle taşımacılık sektöründe faaliyette bulunamazlar, sahip oldukları ticari araçları kullanamazlar.

 

SÜRÜCÜLER İÇİN:

 

Aynı yönetmelik kapsamında, ulusal veya uluslararası yolcu ya da eşya-kargo taşımacılığı yapacaklar ile tehlikeli madde veya atıkların taşımacılığını yapacak sürücülerin SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunludur. 01.07.2007 tarihinden itibaren belgesi olmayan ticari araç sürücüleri maalesef şoför mahalline oturamayacak, taşımacılık faaliyetlerini faal ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden ya da yöneten firma çalışanları derhal belge edinecek. Ya da görev alanı değiştirilecek veya muhtemelen işveren tarafından 4857 sayılı İş Yasası'nın önelleri çerçevesinde tazminat ödenmeksizin haklı sebeplerden ötürü işten çıkarılacak.

 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ TÜRLERİ NELERDİR?

 

ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

1)            ÜDY1 uluslararası yolcu taşımacılığı

2)            ÜDY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

3)            ÜDY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4)            ÜDY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

 

ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

1)            ODY1 uluslararası yolcu taşımacılığı

2)            ODY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

3)            ODY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4)            ODY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

 

SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

1)            SRC1 uluslararası yolcu taşımacılığı

2)            SRC2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

3)            SRC3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4)            SRC4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

5)            SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı

olarak düzenlenir ve verilir.

 

 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNDEN BİRİNİ ALAN DİĞERİNİ DE ALMIŞ SAYILIRMI?

 

ÜDY1 türü belge sahibi olanlar, ÜDY2,ODY1 ve ODY2 belge türlerini,

ÜDY2 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,

ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,

ÜDY4 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,

ODY1 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,

ODY3 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,

SRC1 türü belge sahibi olanlar, SRC2 belge türünü,

SRC3 türü belge sahibi olanlar, SRC4 belge türünü,

almış kabul edilir.