DUYURU

Daha önce sadece şehirlerarası ve şehir içi eşya/yük taşımacılığında çalışan şoförler ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında çalışan şoförlerin “ Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi” bulundurulmaları zorunlu iken, 8 Şubat 2008 tarih ve 26781tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesine; “Ayrıca, karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan şoförlerin, Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunludur” cümlesi eklenmek suretiyle, şehir içi yolcu taşımacılığında çalışan şoförler de bu kapsama dahil edilmiş ve böylelikle tüm ticari araç şoförlerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunlu hale getirilerek kapsam genişletilmiştir.

 

Bu nedenle, kapsama yeni dahil olan ve doğrudan (eğitimden ve sınavdan muaf olarak) Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkından faydalanmak için müracaat etmek isteyen şoförlerin bu haktan faydalanmalarını ve bu müracaatların incelenmesini, değerlendirilmesini ve mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenerek zamanında kendilerine teslim edilmesini teminen;

1)     Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmenliği’nin Geçici 2 inci maddesine göre doğrudan (eğitimden ve sınavdan muaf olarak) veya Geçici 3 üncü maddesine göre eğitimden muaf, ancak sınavla Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen Üst Düzey Yöneticiler ve Orta Düzey Yöneticiler ile şoförler için belirlenen müracaat süresine 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle son verilmesi,

2)     Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu ve eşya taşımalarında, 100km’ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımalarında, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiri içi yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan kamyonetlerde çalışan şoförler için; Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar bu kişilerden Mesleki Yeterlilik Belgesi aranmaması,

3)     Bu Genelge’nin 2 inci maddesinde sayılanlar dışında kalan ticari araçları kullanan şoförlerden 01 Aralık 2008 tarihinden itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi aranması ve bu belgesi olmayan şoförler ve işletmeciler hakkında 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinin (k) bendine göre işlem yapılması