EGİTİM MÜFREDATI
Müfredat Ders İçeriği SRC1 SRC2 SRC3 SRC4
MEVZUAT VE HUKUK 6 4 9 5
  Ulaştırma Mevzuatı 2 2 2 2
Ulusal 1 1 1 1
Uluslararası 1 1 1 1
Yasal Sorumluluklar ve Sigorta 2 2 3 3
Yasal Sorumluluklar 1 1 1 1
Sorumluluk Sigortaları 1 1 1 1
CMR Sorumluluk Sigortaları 0 0 1 1
Gümrük, Kaçakçılık ve Tır Mevzuatı 2 0 4 0
Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı 2 0 2 0
Tır Mevzuatı 0 0 2 0
İDARİ ve MALİ YÖNETİM 1 1 1 1
  İdari Yönetim 1 1 1 1
Bilgi Islem ve Haberleşme Teknolojileri (lletişim Teknolojileri) 1 1 1 1
GÜVENLİK 3 3 3 3
  llkyardım 3 3 3 3
SÜRÜCÜ EK DERSLER 22 20 19 19
  Çalışma ve Dinlenme Süreleri 2 2 2 2
Davranış Psikolojisi 3 3 3 3
Düzenli Yolcu Taşımacılığı 4 3 0 0
Güvenli Sürüş Teknikleri 3 3 3 3
Harita Okuma Bilgisi 1 1 1 1
Güzergah ve Geçiş Belgeleri 0 0 2 2
Araç Bilgisi ile Ekonomik Araç Kullanımı 2 2 2 2
Tehlikeli Madde Taşımacılığı 0 0 2 2
Trafik Kazalannın Önlenmesi 2 2 2 2
Trafik Kuralları, Cezalar 2 2 2 2
Turizm Taşımacılığı 3 2 0 0
Ders Saati (Toplam) 32 28 32 28

ÜDY2 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,

ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,

ÜDY4 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,

ODY1 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,

ODY3 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü, almış kabul edilir.

Herhangi bir tür Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibinin başka tür Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için;

a) Talep ettiği Mesleki Yeterlilik Belgesi türüne ait şartları haiz olması,

b) Eğitim müfredat programlarına göre gerekiyor ise fark derslerine devam ederek yapılacak sınavlarda başarılı olması, gerekir.

 

Firmalarda üst ve orta düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesi alması gerekenler ile ilgili açıklamalar

-          KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişilerin mesleğin icrası ile ilgili bilgi, beceri ve donanıma sahip olmalarını amaçlamaktadır.

 

-          B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 türü yetki belgesi talebinde bulunanların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu belgelere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur. A1, A2, A3, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2, G3, G4, H2, H1, K1, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 türü yetki belgesi talebinde bulunanların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu belgeye sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

 

Sürücü Eğitimleri Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişilerin mesleğin icrası ile ilgili bilgi, beceri ve donanıma sahip olmalarını amaçlamaktadır.

 

SRC TÜRÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ;

SRC1 ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI,

SRC2 YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI,

SRC3 ULUSLARARASI EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI,

SRC4 YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI,

SRC5 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI İÇİN ALINMAKTADIRLAR.

 

NOT: SRC 1 TÜRÜ BELGE SAHİBİ OLANLAR, SRC2 BELGE TÜRÜNÜ, SRC3 TÜRÜ BELGE SAHİBİ OLANLAR, SRC4 BELGE TÜRÜNÜ, ALMIŞ KABUL EDİLİR.