Güvenlik Danışmanlığı

ADR/IMDG Code/RID

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (DGSA-TMGD) EĞİTİMİ

 

  1. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 24 EKİM 2013 tarihinde yayımlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" gereği; tehlikeli madde taşıma işiyle uğraşan işletmeler 01 EYLÜL 2014 tarihinden itibaren "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı-TMGD (DGSA) çalıştırmaya başlayacaklardır.
  2. Sektörün ihtiyacı olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları'nı Türkiye'de yetiştirmek üzere Bakanlık tebliği yayımlama aşamasındadır.
  3. Bu eğitimin, Bakanlık tarafından resmi olarak yetkilendirilen TMGD eğitimcimiz tarafından, MAYIS 2014 tarihinden itibaren "BAŞKENT SRC" de verilmesi planlanmıştır.
  4. ADR (Karayolu) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimi almak isteyenler için eğitim süresi, 7 gün (49 ders saati) dür.
  5. Eğitim sonucunda Bakanlık tarafından yapılacak TMGD sınavında başarılı olanlar "TMGD" olarak yetkilendirileceklerdir.
  6. Merkezimizde eğitim süreleri sınırlayıcı olmayıp "SINAVDA BAŞARI" prensibine göre ders saati sürelerinde ihtiyaç durumuna göre artırıma gidilecektir.
  7. Eğitim ile ilgili kayıtlarımız başlamıştır.

 

ADR/IMDG Code/RID

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

 

1. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca;

     - 24 EKİM 2013 tarihinde yayımlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" ve,

     -  27 Aralık 2013 tarihinde yayımlanan "Yol Kenarı Denetim Genelgesi" gereği;

Tehlikeli madde taşıması yapan işletmelere, 01 OCAK 2014 tarihinden itibaren taşımalarını ADR kurallarına göre yapma zorunluluğu getirilmiştir.

2. "BAŞKENT SRC" mevcut "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları" vasıtasıyla aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

   -  ADR/IMDG Code/RID hakkında ve firma yükümlülükleri ile ilgili tanıtıcı brifing verilmesi,

   -  ADR/IMDG Code/RID kapsamında taşıma yapacak firmalar için, taşınacak tehlikeli maddeler ile ilgili analiz yapılması ve rapor hazırlanması,

   -  ADR/IMDG Code/RID kurallarının firmalarda tesis edilmesi,

   -  Firma personeline tazeleme ve güvenlik eğitimlerinin verilmesi.

3. Danışmanlık hizmeti verme şartları, karşılıklı görüşülerek tespit edilecektir.