YÖNETMELİKLER

1 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
2 Denetim ve İdari Müeyyideler
3 Eğiticilerin Nitelikleri
4 Eğitim Merkezinin Nitelikleri
5 Eğitim Programlarının Açılması
6 Kaybedilen Belgelerin
7 Mesleki Yeterlik Belgesi İbraz Etme Zorunluluğu
8 Mesleki Yeterlilik Belge Türlerinin Derecelendirilmesi
9 Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Düzenlenmesi
10 Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Şekli, Muhtevası ve Geçerlilik Süresi
11 Mesleki Yeterlilik Belgesi Türleri
12 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavları ile İlgili Esaslar
13 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgelerinin Onaylanması
14 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgelerinin Verilmesi ve Suç Duyurusu
15 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu
16 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Almanın ve Yenilemenin Şartları, Geçersiz Sayılma
17 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Sahiplerinin Bilgi ve Belge Verme Zorunluluğu
18 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülükleri
19 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin Kullanılışı ve Devredilemeyeceği
20 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin Süresi ve Faaliyetin Durdurulması
21 Mesleki Yeterlilik Eğitiminden Muafiyet
22 Mesleki Yeterlilik Eğitiminden ve Sınavından Muafiyet
23 Son Hükümler
24 Yetki Belgelerinin Geri Alınması ve Buna Bağlı İptal
25 Yetki Belgesi Almak İçin İbrazı Zorunlu Belgeler